Hoffman Taborowski i Wspólnicy

Agnieszka Helsztyńska Prezesem Sądu Dyscyplinarnego

Adwokat Agnieszka Helsztyńska wybrana Prezesem Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie

Adwokat Agnieszka Helsztyńska została wybrana Prezesem Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie, uzyskując ponad 2100 głosów koleżanek i kolegów adwokatów. Wyboru na czteroletnią kadencję dokonało Zgromadzenie Izby w dniu 31 stycznia 2021 r.