Hoffman i Wspólnicy

Zespół

Uważamy, że dobry prawnik interesuje się systemem prawnym także z czystej, intelektualnej ciekawości.

Zespół kancelarii Hoffman i Wspólnicy składa się z osób, które wykazują się taką ciekawością i podchodzą z entuzjazmem do swojej pracy. Daje to naszym prawnikom wiedzę i motywację do udzielania pomocy prawnej najwyższej jakości.

Krzysztof Januszewski

Adwokat. Partner.

polski, angielski.

kjanuszewski@hlegal.pl
Krzysztof Januszewski

Roboty budowlane, w tym FIDIC.

Wykształcenie


Krzysztof Januszewski uzyskał tytuł magistra prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył także kurs dyplomowy Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Praktyka Krzysztofa Januszewskiego skupia się na prowadzeniu sporów sądowych w zakresie dotyczącym realizacji umów o roboty budowlane, w tym realizowanych w oparciu o standardy Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów FIDIC. Krzysztof doradza także w sprawach z zakresu zamówień publicznych, w tym reprezentował on przedsiębiorców w licznych postępowaniach przed Prezesem Krajowej Izby Odwoławczej.

Doświadczenie


Praktyka Krzysztofa Januszewskiego skupia się na prowadzeniu sporów sądowych w zakresie dotyczącym realizacji umów o roboty budowlane, w tym realizowanych w oparciu o standardy Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów FIDIC. Krzysztof doradza także w sprawach z zakresu zamówień publicznych, w tym reprezentował on przedsiębiorców w licznych postępowaniach przed Prezesem Krajowej Izby Odwoławczej.

Doświadczenie Krzysztofa obejmuje w szczególności:
- reprezentowanie jednej z największych polskich spółek sektora budowlanego w sporach sądowych i arbitrażowych, dotyczących wykonania umów o roboty budowlane,
- doradztwo wykonawcom w sporach powstałych w trakcie realizacji umów o roboty budowlane (w tym dotyczących zapłaty za roboty budowlane oraz roszczeń o przesunięcie terminu ukończenia).

Monika Tabor-Gruszfeld

Adwokat. Senior associate.

polski, angielski.

mtabor@hlegal.pl
Monika Tabor-Gruszfeld

Prawo cywilne i postępowanie cywilne.

Wykształcenie


Monika Tabor-Gruszfeld uzyskała tytuł magistra prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła zarówno aplikację sądową, jak i aplikację adwokacką.

Monika jest współautorką (wraz z Piotrem Hoffmanem) komentarza do ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze z dnia 20 lipca 2017 r.

Doświadczenie


Monika Tabor-Gruszfeld specjalizuje się w postępowaniu cywilnym i prawie cywilnym. Poza typowymi sporami gospodarczymi Monika ma także szerokie doświadczenie w sporach dotyczących:
– praw do nieruchomości,
– ochrony prywatności i dobrego imienia,
– spadków, w tym testamentów,
– majątkowych aspektów prawa rodzinnego, w tym spraw dotyczących podziału majątku wspólnego.

Agnieszka Helsztyńska

Adwokat. Of counsel.

polski, angielski, niemiecki.

ahelsztynska@hlegal.pl
Agnieszka Helsztyńska

Prawo karne.

Wykształcenie


Agnieszka Helsztyńska uzyskała tytuł magistra prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Doświadczenie


Agnieszka Helsztyńska jest karnistką z dużym doświadczeniem. Występuje zarówno jako obrońca, jak i jako pełnomocnik osób pokrzywdzonych przestępstwami, w tym podmiotów gospodarczych. Reprezentowała klientów nie tylko w skomplikowanych sprawach karnych gospodarczych, ale także w typowych sprawach karnych, zwłaszcza dotyczących wypadków drogowych, błędów lekarskich, a także przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Reprezentowała także klientów w sprawach przestępstw z nienawiści na tle etnicznym.

Agnieszka Helsztyńska działa pro bono w sprawach dotyczących obrony praworządności i praw człowieka w Polsce. Reprezentuje sędziów represjonowanych za działania polegające na wykonywaniu wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczących niezawisłości sądów; osoby oskarżone o udział w demonstracjach przeciwko restrykcjom związanym z epidemią COVID-19; a także osoby ścigane za udział w demonstracjach w obronie praw osób LGBT+.

Agnieszka Helsztyńska występuje także w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, w tym w sprawach o rozwód, czy o ustalenie kontaktów z dziećmi.

Mateusz Łyjak

Aplikant adwokacki. Associate.

polski, angielski.

mlyjak@hlegal.pl
Mateusz Łyjak

Delikty i prawo spółek.

Wykształcenie


Mateusz Łyjak uzyskał tytuł magistra prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Jest obecnie aplikantem adwokackim Izby Adwokackiej w Warszawie.

Doświadczenie


Praktyka Mateusza Łyjaka skupia się głównie na prawie cywilnym, w tym zwłaszcza na deliktach, ochronie dóbr osobistych, a także odpowiedzialności Skarbu Państwa. Mateusz ma także duże doświadczenie w prawie korporacyjnym, w szczególności w zakresie dotyczącym obsługi korporacyjnej spółek kapitałowych, a także fundacji, w tym mających statut organizacji pożytku publicznego; w ramach obsługi tych podmiotów Mateusz sporządzał umowy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, statuty spółek akcyjnych i fundacji, a także przygotowywał protokoły posiedzeń organów spółek i innych podmiotów.

dr Piotr Hoffman

Adwokat. Partner zarządzający.

polski, angielski, niemiecki.

dr Piotr Hoffman

Spory, prawo UE, prawo konkurencji.

Wykształcenie


Piotr Hoffman uzyskał tytuł licencjata matematyki, tytuły magistra informatyki i prawa, stopień doktora w dziedzinie informatyki na Uniwersytecie Warszawskim (doktorat na temat formalnej specyfikacji oprogramowania) oraz stopień doktora prawa na TU Darmstadt (doktorat na temat gwarancji i poręczeń na pierwsze żądanie w prawie niemieckim).

Piotr Hoffman był wcześniej adiunktem w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładał też prawo niemieckie w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, a obecnie wykłada prawo Unii Europejskiej w ramach szkolenia aplikantów adwokackich.

Piotr Hoffman jest także autorem licznych artykułów z matematyki i informatyki teoretycznej, a także współautorem (wraz z adwokat Moniką Tabor-Gruszfeld) komentarza do ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze z dnia 20 lipca 2017 r.

Doświadczenie


Praktyka adwokacka Piotra Hoffmana skupia się obecnie na sporach sądowych, prawie UE i prawie konkurencji. Reprezentował on klientów na posiedzeniach w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Sądzie Najwyższym (zarówno w sprawach cywilnych, jak i karnych) i w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, a także arbitrażu międzynarodowym. Nadzorował skomplikowane spory obejmujące postępowania cywilne i karne, toczące się jednocześnie w wielu państwach, o wartościach przekraczających 120 milionów euro.

Jego przykładowe doświadczenie obejmuje także między innymi:
– doradztwo dla zagranicznej korporacji, dokonującej w Polsce akwizycji o wartości około 250 milionów euro,
– doradztwo przy skomplikowanych restrukturyzacjach wewnątrzkoncernowych, obejmujących transgraniczne łączenie spółek,
– doradztwo przy umowach dystrybucyjnych, w szczególności w zakresie zgodności z unijnym prawem konkurencji,
– doradztwo przy zawieraniu umów kredytowych na kwoty osiągające ponad 700 milionów euro.

Piotr Hoffman ma głęboką wiedzę w zakresie przemysłu motoryzacyjnego, a znajomość prawa niemieckiego ułatwia mu doradzanie w skomplikowanych sprawach o charakterze transgranicznym.