Hoffman Taborowski i Wspólnicy

Działania w obronie praw człowieka

Zwolnienie z aresztu aktywistki walczącej o prawa kobiet oraz umorzenie postępowania wobec protestującego przeciwko ograniczeniom związanym z epidemią COVID-19

W dniu 19 listopada 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie i nie uwzględnił wniosku Prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec aktywistki walczącej o prawa kobiet. Aktywistka została zatrzymana podczas protestu Strajku Kobiet, który miał miejsce w dniu 26 października 2020 r., a następnie zarzucono jej, że biorąc udział w zbiegowisku publicznym, dopuściła się czynnej napaści na funkcjonariusza Policji – jest to jedyna uczestniczka protestów Strajku Kobiet, wobec której Prokuratura zdecydowała się wystąpić z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Sądy obu instancji nie przychyliły się jednak do stanowiska Prokuratury i odmówiły zastosowania tego środka zapobiegawczego. Aktywistka została zwolniona i pozostaje na wolności.

Ponadto, w dniu 12 listopada 2020 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie umorzył postępowanie przeciwko niepełnosprawnemu protestującemu w maju 2020 r. przeciwko ograniczeniom związanym z epidemią COVID-19; obwiniono go o udział w nielegalnym zgromadzeniu, a także o niezachowanie odległości 2 metrów od innych uczestników zgromadzenia. Umarzając postępowanie, Sąd uznał, że ani udział w zgromadzeniu, ani niezachowanie odległości 2 metrów od innych osób, nie stanowi i nie może stanowić wykroczenia. Zwrócił też uwagę, że ograniczenia dotyczą jedynie organizowania zgromadzeń publicznych, a nie udziału w nich.

Zarówno obroną aktywistki o prawa o kobiet, jak i obroną obwinionego protestującego zajmowała się pro bono adwokat Agnieszka Helsztyńska (w sprawie aktywistki wspólnie z radczynią prawną Agatą Bzdyń).