Hoffman Taborowski i Wspólnicy

Obowiązek notyfikacji w prawie unijnym

Artykuł dotyczący odpowiedzialności odszkodowawczej za stosowanie nienotyfikowanych przepisów technicznych

Adwokat Piotr Hoffman jest autorem artykułu poświęconego odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkodę wyrządzoną na skutek zastosowania przez organy władzy publicznej przepisów technicznych, których projekt nie został notyfikowany przez Komisję Europejską, wbrew obowiązkowi wynikającemu z dyrektywy (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego lub jej poprzedniczki, dyrektywy 98/34/WE. Artykuł skupia się na kwestii stosowania nienotyfikowanych przepisów technicznych ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, jednak zawarte w nim rozumowanie ma zastosowanie także do innych nienotyfikowanych przepisów technicznych.

Artykuł powstał na podstawie referatu wygłoszonego na konferencji zorganizowanej przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk i Ministerstwa Sprawiedliwości, która odbyła się w dniu 19 października 2015 r. w Warszawie. Został on opublikowany przez wydawnictwo Wolters Kluwer (pod redakcją naukową dr. hab. Macieja Taborowskiego) pt. Skutki braku notyfikacji przepisów technicznych ustawy o grach hazardowych dla wymiaru sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej. Książkę można zakupić tutaj.