Hoffman Taborowski i Wspólnicy

Doradzamy w zakresie dostępu do dokumentów unijnych na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji