Hoffman Taborowski i Wspólnicy

Jesteśmy ekspertami w sprawach dotyczących unijnych wymogów notyfikacji oraz ich skutków na poziomie prawa krajowego