Hoffman Taborowski i Wspólnicy

Jesteśmy ekspertami w sprawach umów o roboty budowlane opartych na warunkach kontraktowych Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów (FIDIC)