Hoffman Taborowski i Wspólnicy

Reprezentujemy klientów dochodzących zadośćuczynienia i odszkodowania za niesłuszne skazanie lub oczywiście niesłuszne tymczasowe aresztowanie