Hoffman Taborowski i Wspólnicy

Występujemy jako obrońcy w sprawach tzw. przestępczości białych kołnierzyków