Hoffman Taborowski i Wspólnicy

Spółdzielnie mieszkaniowe

Komentarz do nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 2017 r.

Adwokaci Monika Tabor-Gruszfeld oraz Piotr Hoffman są autorami opublikowanego przez wydawnictwo C.H. Beck komentarza do ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze. Będąca przedmiotem komentarza nowelizacja w radykalny sposób przebudowała zasady rządzące spółdzielczością mieszkaniową. Autorzy komentarza szczegółowo analizują znaczenie wprowadzonych zmian, skupiając się na ich skutkach dla praktyki i na możliwych scenariuszach zastosowania zmienionych przepisów. Analizują także zawarte w nowelizacji przepisy intertemporalne.

Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz do nowelizacji