Hoffman Taborowski i Wspólnicy

Zadośćuczynienie za stalinowskie represje

Prawie milion złotych zadośćuczynienia dla rodziny ofiary stalinowskich represji

Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, przyznający wdowie po żołnierzu Armii Krajowej kwotę ponad 950.000 zł tytułem zadośćuczynienia za stosowane wobec niego w okresie stalinowskim represje. Sprawę roszczeń odszkodowawczych przekazano do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Warszawie. Wniosek o odszkodowanie i zadośćuczynienie oparty był na przepisach ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec represjonowanych za działalność za rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, w następstwie uznania za nieważny wyroku sądu wojskowego w Warszawie, którym żołnierz Armii Krajowej został skazany za działalność niepodległościową.

Wnioskodawcę reprezentowali adwokaci Monika Tabor-Gruszfeld i Piotr Hoffman.